Så er her hjælp at hente

Når tingbogen driller

I forbindelse med ejendomshandler støder mange på forhindringer i form af gamle servitutter, som måske har tabt deres betydning, adkomstforhold, som ikke er ført ajour eller gamle pantebreve, som ikke er blevet aflyst.


Det er ofte en tidskrævende opgave at finde den dokumentation, der skal til for at få  ændret tingbogen, så den giver et billede at de reelle forhold.


tingbladet.dk hjælper med at skaffe den nødvendige dokumentation til ajourføring af ejerforhold og sletning af gamle rettigheder, som har mistet deres betydning.